Centrum för arbetarhistoria söker kontakt med dem som gräver där de står.

Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona och Historiska institutionen vid Lunds universitet har skapat Centrum för arbetarhistoria som institution för forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet med syfte att sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia.

Ett av centrets projekt är att skapa en databas över alla de ”barfotaforskare” som deltagit i gräv-där-du-står-rörelsen sedan slutet av 1970-talet. Du som själv var med – ta kontakt med hans.wallengren@hist.lu.se eller Kristian Grankvist, 0703-945903.