Om Sven

Författare, professor, född i Stockholm 28/3 1932.
Föräldrar: folkskollärarna Oscar och Signhild, född Bergenfalk. Gift 1956-86 med Cecilia Lindqvist, född Norman. Barn: Aron född 1964 och Clara född 1970. Sedan 1986 gift med Agneta Stark.

Fil dr Stockholm 1966, fil hedersdoktor Uppsala 1979. Kulturattaché Beijing 1961-62, medarbetare Dagens Nyheters kultursida sedan 1951.