Priser

 
 
Sven Lindqvist har tilldelats fyra större priser av Svenska Akademien (1969, 1990, 2000 och 2008). Han fick Stora Journalistpriset 1969, Samfundet De Nios pris 1999 och Ivar Lo priset 2011. Han har fått pris av Byggnadsarbetarförbundet (1971), av Litteraturfrämjandet (1973), av Kommunalarbetarförbundet (1992), och av Jan Myrdalsällskapet (2012).

Sven Lindqvist doktorerade 1966 vid Stockholms universitet. Han är hedersdoktor vid Uppsala universitet och har ”professors namn” enligt beslut av regeringen.