Project Description

Arbetsbyte

Tre essayer om demokrati och arbetsfördelning

Stockholm: Bonniers 1975, Aldus pbk 1976. Atlas 2009.

Till läsare inom de s.k. högre samhällsklasserna

Det första avsnittet i den här boken handlar om industriella arbetsplatsers yttre utformning. Det visar att en av anledningarna till att en fabrik ser ut som den gör är att Du aldrig har arbetat där.

Det andra avsnittet handlar om det industriella arbetets inre organisation. Det visar att arbetet troligen skulle utformas på annat sätt om Du skulle delta i det.

Det tredje föreslår att Du skall göra det.