Project Description

Avsikt att förinta

Bonniers, 2008

Det sägs ofta att omänsklighet skulle vara ett särdrag hos vissa folkslag till exempel japaner eller serber eller araber eller vad fienden för tillfället kan heta. Andra tror att ett visst styrelseskick, såsom demokrati, eller ett visst ekonomiskt system såsom kapitalism, eller en viss religion såsom den kristna, skulle göra vissa omänskliga handlingar omöjliga.

Sven Lindqvist hävdar att även de ledande demokratierna har begått krigsförbrytelser och folkmord. ”Ingen kan i förväg förklaras oskyldig, inte ens de folk, de styrelseskick och de ideologier som står oss närmast.”

Sven Lindqvists förra bok Terra Nullius (2005) handlade om förintelsen av de aboriginska samhällena i Australien. I Avsikt att förinta diskuterar han de förintelser som gick fram över kongoleser, filippiner, hereros och andra folk och som utmynnade i den mest fruktansvärda av dem alla: Förintelsen av Europas judar.

Avsikt att förinta har också utkommit på finska: