Project Description

En älskares dagbok

Stockholm: Bonniers 1981. Pocket 1982. En bok för alla 1983. Atlas 2009.

”Jag har aldrig skrivit om kärleken. Jag tyckte inte att jag hade något väsentligt att säga om den. De flesta andra människor har mycket större och mera varierad erotisk erfarenhet än jag, som i mer än 30 år har älskat en och samma kvinna.

Men jag har fört dagbok. Under långa perioder av mitt liv har den varit en älskares dagbok.
Det som intresserar mig i kärleken är att den stundom överlever. Att den någon gång förmår uppta och förbruka alla andra upplevelser och utstå även sina egna förändringar. Att den i enstaka fall kan växa med oss medan den omvandlar oss. Den livslånga kärlekens sällsynta möjlighet – det är det problem som intresserar mig.

Ibland tycker jag att jag alltid har älskat dig. Att jag är född till dig liksom till mig själv. På sätt och vis är det också så. Jag började leva först när jag vågade älska dig. Jag blev till när du äntligen såg mig och ville ha mig.

Men vad hände egentligen? Hur gick det till? Jag skulle vilja veta det.”

En älskares dagbok är en öppen och gripande skildring av kärleken, sedd både med ynglingens och den vuxne mannens ögon. Den bygger på en dagbok som Sven Lindqvist började föra när han var 13 år och på hans brev till sin älskade. Samma brev och dagböcker låg till grund för Sven Lindqvists debutbok Ett förslag (1955), som nu utges i ny upplaga.