Project Description

En underjordisk stjärnhimmel

Personligt kalendarium

Stockholm: Bonniers 1984. Atlas 2009.

”Mitt hemland är en underjordisk stjärnhimmel, mycket stilla, nästan okänd…

Stjärnorna på Sven Lindqvists underjordiska himmel är de författare han ständigt återvänder till. I deras sällskap vandrar han genom året, lyssnar och tänker vidare på vad de har att säga om kärlek och politik, om konst, livssyn och arbetsliv. ”En underjordisk stjärnhimmel” är en svit prosastycken om vår situation i vardagen och världen och ett engagerat försvar för vårt kulturarv som levande och samtida.”

Texten finns i sin helhet här på hemsidan under rubriken ”Dagar”.