Project Description

Fadern, sonen och den heliga motorcykeln

Ordfront 2006

”Sven Lindqvist är en av Sveriges stora essayister”, skriver Ordfront. ”Han ställer de oväntade och ibland pinsamma frågorna. Hur kunde Gandhi förvandla barnets matvägran till en politisk kraft som skakade världens största imperium? Varför hade Darwin ständigt ont i magen?

Robert Pirsigs Zen och konsten att sköta en motorcykel är en av de mest förbryllande böcker som någonsin skrivits – en bägare österländsk filosofi härtappad i Mellanvästern, på en gång essä, roman, reseskildring och självbekännelse. Sven Lindqvist följer Pirsig på hans odyssé över den amerikanska prärien från Minnesota till Montana och upptäcker en delvis ny historia – en historia om far och son, där sonens utsikt är faderns ryggtavla.