Project Description

Framtidslandet

Ordfront, 2000, pbk 2001

Ingenting är förutbestämt. Det går att välja solidaritet och jämlikhet framför utslagning och maktlöshet. Det är budskapet Sven Lindqvist förmedlar i Framtidslandet. Med humor, vrede och pedagogisk precision punkterar han några av de mest seglivade myterna om arbete, välfärd och jämställdhet som spökat på debattsidor och ledarsidor under de senaste 20 åren. Ekonomismens uppblåsta profeter avrättas elegant.

Sven Lindqvist blåser till strid om hur vi tillsammans skall kunna gestalta ett samhälle som är bättre för alla, inte bara för några. Han vänder sig mot till sanningar förklädda åsikter, mot den förenklade Sverigebild som får framtiden att verka förutbestämt.