Project Description

Gräv där du står

Hur man utforskar ett jobb

Stockholm: Bonniers 1978. Femte tryckningen 1984. Atlas 2009.

”Sextio år efter erövringen av den politiska demokratin står svensk arbetarrörelse nu beredd att erövra den ekonomiska demokratin. Det kräver en ny bild av företaget, en bild som sätter arbetet och arbetarna i centrum. Utgångspunkten är din egen erfarenhet. Den här boken visar vad du kan göra av den. Gräv där du står!”

Tiotusentals människor inspirerades av Gräv där du står att bilda studiecirklar och forskargrupper. Grävrörelsen, som den kom att kallas, har i sin tur blivit föremål för forskning. FD Annika Alzén från Linköpings universitet söker i Kulturarv i rörelse (Mölndal 2011) besvara frågor som: Vilket syfte hade deltagarna i grävrörelsen? Vilka människor var det som grävde? Fanns det en gemensam kärna i mångfalden? Vad har grävrörelsen betytt för synen på arbetets historia?

Grävrörelsens tyska motsvarighet ⎯ ”Geschichte von unten, historia underifrån” ⎯ skildras i Europa im Zeitalter des Industrialismus (Dölling & Galitz, Hamburg 1993). Den svenska grävrörelsen sätts i sitt internationella sammanhang av Annette Leo och Franka Maubach i Den Unterdrückten eine Stimme geben, Die International Oral History Association zwischen politisher Bewegung und Wissenschaftlichem Netzwerk (Wallstein, Göttingen 2013).

Gräv där står har också utkommit på danska, tyska, franska och norska i bearbetning för respektive land.

 

 

Om Gräv där du står

”One of the most remarkable books of the period (is) Sven Lindqvists famous Gräv där du står (1978)”, skriver Philippe Bouquet i Documentarism in Scandinavian Literature (Amsterdam 1997). It is nothing less than the perfect documentarist handbook intended for all the “bare-foot-researchers” of the working class, a methodology explaining how to study ones own profession and social environment through documents of all kinds to be found in the factory, at the union, the courts, the insurance companies, or even in the housewife’s daily bookkeeping. Everything is there: how to proceed (including the basic principles of filing), the useful addresses and reference books, and the reminder that in Sweden all documents are open to the public. The book is written in a very straightforward and pedagogical way (though it was never intended to be used in schools). It became famous as it deserved to be, and gave impetus to many non-professional researchers. It was a kind of small-scale ‘cultural revolution’, very concrete, practical and down-to-earth.”