Project Description

Hamiltons slutsats

Politiska artiklar från 70-talet

Stockholm: Bonniers 1980. Atlas 2009.

Baksida:
”Om man tar i beaktande de avseenden som med avseende på jordegendomen bör tagas i beaktande, så finner man, att det är allra bäst precist som det nu är.”

Det var nationalekonomen G A Hamilton som i slutet av 1890-talet drog den slutsatsen. Konservatismens kärna har sällan fått en ståtligare formulering. Än i dag finns det många som fortsätter att tänka som Hamilton.

Sven Lindqvists slutsats är en helt annan. han är en radikal reformist, som anser att det även i Sverige behövs djupgående förändringar för att skapa ett fritt och demokratiskt samhälle.

Sven Lindqvist kan konsten att behandla komplicerade problem på ett plan där de blir mänskligt och moraliskt begripliga. han återvänder ständigt till de grundläggande och frihetsskapande frågorna: ‘Vad är det för människa vi egentligen vill ha? Vad är det för liv vi egentligen vill leva?’”