Project Description

Handbok

Stockholm: Bonniers 1957. Ny upplaga 1965. Atlas 2009.

Ideal är inte nobla tankar vid känsliga tillfällen. Ideal är de bilder som styr våra liv.
Vad vi helst vill.
Vad vi arbetar för.
Vad vi drömmer om.
Vad vi köper. …

Handbok analyserar satser som:
”En del av tillvaron står i vår makt, en annan del inte.”
”Människan har inga andra rättesnören än sina behov”.
”Vår fienders omdömen om oss kommer sanningen närmare än våra egna.”
”Detta är en uppriktig bok.”
”Konsten skjuter icke åt samma håll som den måttar.”