Project Description

Hemmaresan

Stockholm: Bonniers 1959. Pocket 1965. Atlas 2009.

Två unga svenskar bosätter sig i en fattig avkrok av Grekland för att lära sig leva ansikte mot ansikte med tillvarons verkliga problem. Skall man sätta barn till en sån värld som den här? Kan man leva ett liv utan resultat? Finns det en frihet som inte utmynnar i tomhet?

I rummet och tiden är den resa som Sven och Cecilia Lindqvist företar förlagd till Grekland och öarna.

Men den är långt mer en resa i sinnet. Sven Lindqvist har medvetet uppsökt den utanförståendes ställning och från denna position prövar han sin inställning till olika frågor:

Trygghet kontra rörlighet, friheten som kanske är skenbar.