Project Description

Livstidsmänniskan

Om meningars mening

Stockholm: Ordfront 1992. Pocket Ordfront 1997. Atlas 2009.

Vad menar man med ”Att vara sig själv”? Sven Lindqvist undersöker det talesättet och trettiosju andra fantasieggande uttryck, slagord och meningar från Lao Tse till Proust.

”Finns jag kvar? Det är som att fråga ”Finns huset kvar?” efter omtapetseringen. Det är klart att det gör. Men om jag också byter rörstammar och fasadbeklädnad? Om jag flyttar trapphuset, slår ihop rummen, förstärker grund och stomme och bygger på en våning, två våningar, tre, fyra… och sedan flyttar hela huset till en ny adress. Är det då fortfarande samma hus?

Om inte, exakt när blev det ett nytt hus? Hur mycket av det gamla måste vara kvar för att huset skall sägas vara kvar? Varje svar måste bli godtyckligt. Och om det inte går att säga vad som konstituerar ett livstidshus, hur skulle jag då kunna säga vad som utgör en livstidsmänniska? ”

 
 

Om Livstidsmänniskan

”Jag vet inget bättre sällskap för gymnasister av alla åldrar än denna lilla kompakta handbok i livets konst.” Göteborgsposten