Project Description

Myten om Wu Tao-tzu

Stockholm: Bonniers 1967. Pocket 1969, 1987 och 2002. En bok för alla 1978.

Den kinesiske konstnären Wu Tao-tzu stod en dag under Tangdynastin och betraktade en väggmålning som han just hade slutfört. Vad gjorde han därinne? Vart kommer man om man följer honom? Vad händer med dig när du läser boken? Kommer du att sätta dig i källaren och låta dig överdras med guld? Eller tar du upp kampen för en annan framtid än den boken berättar om?

Myten har också utkommit på finska, danska, holländska, spanska och engelska:

 

Invalid Displayed Gallery

 

Om Myten om Wu Tao-tzu

Svensk litteratur i kritik och debatt 1957 – 70 (Sthlm 1972) redovisar två olika reaktioner på Myten ⎯ en starkt positiv och den andra starkt negativ. Den kritiska ståndpunkten utvecklas av Olle Carlsson i Ord och Bild (1973:5).

Den norske författaren Espen Haavardsholms magisteruppsats om Myten trycktes i Poesi, Maktspråk, Gyldendal Oslo 1976.

Samma år utgav litteraturvetaren Erland Lagerroth Romanen i din hand där kapitlet ”Studium av en roman som en process” analyserar Myten om Wu Tao-tzu. Än mer inträngande är Egon Anderssons 75 sidor om Myten i tidskriften Fenix 1986:2.