Project Description

Praktika

Stockholm: Bonniers 1962. Ny upplaga 1982. Atlas 2009.

Praktika blev så gott som färdig hösten 1960 under den kris som senare skildrades i En gift mans dagbok. Manuskriptet följde med till Kina där det spolades bort ur medvetandet av den påträngande kinesiska verkligheten. En sommardag 1962 öppnade jag paketet och fann en egenartad skönhet i den klassiska nationalekonomins grunder. Praktika är dock fel titel. Boken borde heta Frihetskonst. Det blev istället titeln på Ragnar Haakes doktorsavhandling om mitt tidiga författarskap (Atlas 2013). Litteraturvetaren Reidar Ekner granskar Praktika kritiskt i BLM 1962:9, omtryckt i Från Strindberg till Jersild (2011).