Project Description

Utrota varenda jävel

Bonniers, Stockholm 1992, Bonnierpocket 1993 (med rättelser och ytterligare skärpning av bokens grundtanke), Månpocket 2011 (omtryck av originalupplagan med förord av Stefan Jonsson)

Titeln på Sven Lindqvists bok är hämtad från Joseph Conrads klassiska roman Mörkrets hjärta. Med dessa tre ord slutar kolonisatören Kurtz sin uppsats om den europeiska civilisationens uppgift i världen.

För Conrads samtid var Europas expansion en biologiskt nödvändig process, som enligt naturens lagar måste leda till ’de lägre rasernas’ förintelse.

Folkmorden varken började eller slutade med nazismen. Auschwitz var ’den moderna, industriella tillämpningen av en förintelse, på vilken det europeiska världsherraväldet sedan länge vilade’, skriver Sven Lindqvist.

Han visar att orden ’utrota varenda jävel’ har djupa rötter i rasismens idéhistoria. I dagens Sverige med tilltagande främlingsfientlighet och uttalat rasistiska övergrepp har Sven Lindqvists bok en skrämmande aktualitet.

Utrota varenda jävel har också utgivits på danska, norska, kurdiska, engelska, finska, franska, spanska, tyska, italienska, koreanska, portugisiska, ryska, slovenska och polska. Den senaste brittiska upplagan av Utrota varenda jävel kombinerar den med Ökendykarna i en volym kallad Saharan Journey (2012). Den senaste amerikanska upplagan kombinerar Utrota varenda jävel med Terra Nullius under titeln De döda dör inte (2014).

 

 

 

 

Om Utrota varenda jävel

”Here is a book that has come out of risk and years of thought”. John Berger

“Lindqvist’s book is virtually unprecedented. It is also a perfect illustration of reading and criticism as lived, as opposed to desk-bound activities.” Independent

“This powerful book has haunted me for months.” Sunday Times.